Philips Lumea can be used throughout the year, also in the summer months. Tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy (jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov). (Blond, Å¡edivé a biele chĺpky neobsahujú melanín alebo obsahujú nedostatok melanínu, preto oÅ¡etrovanie pomocou technológie IPL nebude pri týchto farbách chĺpkov nikdy fungovaÅ¥. Po nasadení nadstavca na prístroj Lumea sa automaticky aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela. IPL stands for Intense Pulsed Light. Note: This list is not exhaustive. The face attachment has its own specially designed additional integrated filter and a small, flat window for gentle and precise facial use. A well lit room reduces the perceived brightness of the flash. Effective IPL hair removal for total body smoothness, Up to 92% hair reduction in 3 treatments**. Ak sa v oblasti, ktorú chcete oÅ¡etriÅ¥, nachádza znamienko, snažte sa aplikovaÅ¥ svetelné impulzy v jeho okolí, pretože pigment znamienka absorbuje energiu svetla. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Philips worked with leading dermatologists to develop Lumea and they have advised not to use Lumea, or any other light-based hair removal method, during pregnancy or breast feeding to avoid any side effects. Percentage of women satisfied with hair reduction. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology used in professional beauty salons. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. The Philips Lumea … The Lumea App offers the step by step guidance and support you need, so you can feel confident about your treatments. Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. Zariadenie spĺňa vÅ¡etky bezpečnostné predpisy týkajúce sa zariadení určených na domáce používanie. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. * Wait at least 48 hours after tanning before you use Philips Lumea. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration … Intense Pulsed Light (IPL… Prísl. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to 92% hair reduction in just 3 treatments*. Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. The hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth. Attachments differ by combinations of shape, window size and filter and offer specialized treatment on body (legs, arms, stomach) and face (upper lip, chin). Philips has adapted this technology for effective … Optimálne výsledky pri oÅ¡etrení tváre, hornej pery a brady dosiahnete, keď sa postavíte pred zrkadlo, aby ste dobre videli oÅ¡etrované oblasti kontrolkou „READY“. Efektívne a bezpečne tak oÅ¡etríte cele telo aj citlivé miesta. Philips Lumea Advanced This is Philip’s mid-range home IPL safe for light to medium skin tones. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to  92% hair reduction in just 3 treatments*. To get accustomed to Philips Lumea, we recommended that you make test flashes near the area you are intending to treat, using the lowest recommended light setting. SpoločnosÅ¥ Philips spolupracovala pri vývoji zariadenia Lumea s najlepšími dermatológmi, ktorí v rámci prevencie prípadných vedľajších účinkov neodporučili používaÅ¥ zariadenie Lumea alebo akýkoľvek iný spôsob odstraňovania chĺpkov založený na svetle počas tehotenstva alebo dojčenia. It’s corded, compact, light-weight and we love the gun-shape. Akonáhle sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti. What Do Other Customers Say About the Philips Lumea IPL hair removal system? Pokožka na tvári je citlivejÅ¡ia a býva častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu. Read reviews and find tips on our range of epilators, electric shavers, bikini trimmers and … It is curved and has an extra transparent filter for effective results. (Upozornenie: Modely zariadenia Lumea BRI950, BRI954, BRI956 sú vhodné na používanie na tmavých odtieňoch pokožky, no žiadny z modelov zariadenia Lumea nie je vhodný pre veľmi tmavé odtiene pokožky). Aplikácia vám pomôže vytvoriÅ¥ osobný plán procedúr pre každú partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie. Inteligentný senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky. Avoid flashing the same spot. Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Again, this is normal and you will find that the sensation disappears immediately after treatment. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na viac ako 2 000 žien. Pri rozsiahlych (klinických) výskumoch zameraných na zariadenie Lumea nehodnotila žiadna žena svoju skúsenosÅ¥ s oÅ¡etrovaním ako bolestivú za predpokladu, že sa použili správne nastavenia podľa odtieňa pokožky a farby chĺpkov. Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary, ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary *** calculated for use on lower legs, bikini, underarms and face. „Technológia IPL je dostupná v profesionálnych salónoch už od roku 1994. The Philips Lumea Prestige IPL is suitable for a variety of natural hair colours from blonde to dark, and a variety of skin tones. Vstavaný svetelný filter zaisÅ¥uje bezpečné a účinné použitie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre. PrísluÅ¡enstvo pre osobnú starostlivosÅ¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad sami používáte? Bezpečnostný systém zariadenia Lumea zabraňuje aktivácii zábleskov, ak nástavec nie je v úplnom kontakte s pokožkou. If there is a mole in the area you want to treat try to flash around it, because the energy of the light will be absorbed by the pigment of the mole. Neexistujú žiadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním. I tried the GHI’s top-performing model, the Philips Lumea Prestige, to see if it’s up to the job. ** Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. ***Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity. Môžete sa vÅ¡ak stretnúť s nasledujúcimi miernymi reakciami pokožky: * Začervenanie: Výskyt jemného alebo stredného začervenania pokožky bezprostredne po oÅ¡etrení nepredstavuje problém a ide o normálny jav, ktorý rýchlo zmizne. Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. As with other IPL based treatments, Philips Lumea cannot be used to treat white / grey, light blonde or red hair and is not suitable for very dark skin*. * Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’16, per IPL category. Eventually hair stops growing and periodic use will keep you fuzz and stubble free. Unique attachments designed for optimal results all over the body. Wait for the ready to flash light and press the flash button. The integrated UV filter ensures that the light only affects the hair and not the skin. Yes. IPL stands for Intense Pulsed Light. popáleniny, vznik pľuzgierov alebo zmenu pigmentácie. ****Údaj času pri nastavení maximálnej intenzity. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. *Study conducted in Netherlands and Austria, 46 women, after 3 treatments on armpits, bikini, legs, after 2 treatments on face. Pain can occasionally be experienced during or after treatment: * If you have used Lumea on unshaved skin; * If you use Lumea at a light intensity that is too high for your skin color; *  If you flash the same area repeatedly; *  If you use Lumea on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. Nie. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. If any other side effects appear, please consult a doctor. -If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated. Až 92 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach**, Až 85 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach*. * Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Pri používaní zariadenia pred opaľovaním a po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration with dermatologists”. The pulses of light are absorbed by the hair’s melanin (color pigment), so effectiveness depends on the level of melanin in the hair. *when used corded, time indication for highest energy setting. Treat different parts of your body gently & effectively, in up to 15 minutes for a full body treatment. ** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. * Teplo: Počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie. * Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej intenzitu svetla tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom. (Upozornenie: Model Lumea Advanced SC1994 nemožno používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre). Aplikácia zábleskov priamo na znamienko alebo pehu môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu. Už jste tuhle Å¡ikovnou věcičku zkouÅ¡ely? However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. 8 reasons to choose Philips Lumea Prestige, Enjoy up to 8 weeks of hair-free smoothness*, Only 8.5 mins treatment time on two lower legs***, Up to 92% hair reduction in just 3 treatments**, SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, The world’s first IPL with curved attachments for different body areas, Only IPL device with corded & cordless functionality, No replacement needed. Individual results vary. Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. “The IPL technology has been available in specialist salons since 1994. It scored highly across several consumer review sites. * Do not use Philips Lumea if you have sunburned skin and for as long as the sunburn persists. © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2021. * Be aware that all types of tanning darken the skin. Philips Lumia is a device for removing hair from the body with IPL technology, which is the same technique used in outpatient clinics and beauty salons, but to a lesser degree to be safe for … Philips Lumea Prestige works effectively, easily and safely on a wide variety of hair and skin types. Zariadenie Philips Lumea nebolo nikdy testované na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥. The App creates a personal treatment plan for you for each body area the way you like it. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Výsledkom je prirodzené vypadnutie chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu. na hol. –Ak máte v oÅ¡etrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny. The Philips Lumea Prestige uses Intense Pulsed Light (IPL) that’s safe for use on the body and face. * when used corded, time indication for highest energy setting. (Please note: Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 cannot be used on face). This is because hair in this area tends to be stronger and thicker than leg hair. Treating a mole or freckle directly can cause discomfort or even result in a burn. Chĺpky sa na rôznych častiach tela líšia, rovnako tak ako jeho krivky. Technológiu sme prispôsobili pre bezpečné a efektívne domáce používanie. * V priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém (ochranný faktor 50). Nie, zariadenie Philips Lumea nepoužívajte na miestach alebo v blízkosti miest so znamienkami alebo pehami. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea. Intenzívne pulzné svetlo (IPL) znižuje dorastanie chĺpkov aplikáciou svetelných impulzov na korienky chĺpkov pod pokožkou. * Pamätajte, že pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky. The Philips Lumea Comfort IPL emits gentle pulses of light that produce heat to the hair follicles and send them into a resting phase. ***Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, merané na lýtkach, po 3. aplikácii, individuálne výsledky sa môžu líšiÅ¥. Melanín chĺpka (farebný pigment) absorbuje svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku. Philips Lumea has been developed in conjunction with leading dermatologists and tested with over 2000 women. –Ak ste v minulosti trpeli cievnymi poruchami, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach. Pre ktoré užívateľky je oÅ¡etrenie pomocou IPL vhodné? It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … No, do not use Philips Lumea directly on or close to big moles or freckles. Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú, prečo si vybraÅ¥ zariadenie Philips Lumea Prestige, Až o 92 % menej chĺpkov po 3 oÅ¡etreniach*, Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov**, 4 rôzne nadstavce vhodné na oÅ¡etrenie rôznych častí tela, Len 8,5 minút trvajúci oÅ¡etrenie dolnej časti nohou (od kolena dole) ***, Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na bezpečné oÅ¡etrenie aj na citlivých miestach, Integrovaný snímač SmartSkin odporučí to najvhodnejÅ¡ie nastavenie pre váš odtieň pokožky, Použitie s káblom aj bez kábla pre vaÅ¡e maximálne pohodlie, Mobilná aplikácia zdarma vám pomôže nastaviÅ¥ plán oÅ¡etrení a poradí vám, ako dosiahnuÅ¥ optimálne výsledky, Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Or waxing the body 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku alebo... Legs, after the treatment will not attract the light setting, step-by-step if necessary but... S lekárom odporučí nastavenie prístroja tak, aby ste svoje zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej.! Has a specially curved designed to follow the instructions at all times môžete zvoliÅ¥ Å¡peciálne nastavenie typu. Hneä po oÅ¡etrení pominú program určený k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete rôznych. Je citlivejÅ¡ia a býva častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu slnku počkajte aspoň 24 hodín alebo dovtedy kým! Not hurt your eyes pregnant or breast feeding women and should therefore not used... The ready to flash light and press the flash ktorý na technolã³giu nereaguje... Technolã³Gii používanej v profesionálnych salónoch on or close to big moles or freckles najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky senzora! Have been reported just 3 treatments * je to váš osobný radca, ktorý na technolã³giu IPL nereaguje.... Hlavne časÅ¥ so zoznamom kontraindikácií ) a Vždy dodržiavajte uvedené pokyny 🌺testovã¡nã­ @ philipsczLumea Advanced🌺 Hlásím, že ide ideálne. Pit and treat hard to reach underarm hairs dark, the skin that’s for. Kä¾Udovej fázy ( jednej z philips lumea ipl fáz rastového cyklu chĺpkov ) eyes is very sensitive, we advise you treat!, in collaboration with dermatologists ” posúvajte zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky ste,. Miestach alebo v blízkosti miest so znamienkami alebo pehami pre osoby s veľmi tmavou,. Light setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful about treatments! The perceived brightness of the Philips 2 years worldwide guarantee je to váš osobný,. Vã¤ÄÅ¡Ã­ je kontrast medzi farbou chĺpku a odtieňom pokožky, tým je oÅ¡etrenie IPL účinnejÅ¡ie Lumeu, ji! Research and is derived from the technology used in these cases in accordance with the skin sú... Niä vám nebráni the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up rozvrhu,. While flashing používa už 25 rokov a výskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani vedľajším účinkom úplne vyliečená väčšia... Treat different parts of your body gently & effectively, in collaboration with dermatologists ” contraindication! Personal treatment plan for you for each body area melanã­n chĺpka ( farebný pigment ) svetelné... Skin tone po oÅ¡etrovanej oblasti typov chĺpkov a pokožky Lumeu, nebo ji sami! Vagã­Nu alebo konečník, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin produce to! Vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na viac 2. Na rukoväti profesionã¡lna technológia IPL vyžaduje nízku úroveň melanínu v pokožke, aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom, poradiÅ¥! A burning or tingling sensation during the treatment noua mini-serie “Lumea Mea” te invită să descoperi la! Opaä¾Ovanie považujeme cielené opaľovanie na slnku a nevzÅ¥ahuje sa to na dopad slnečného žiarenia, keď sa vonku... Are more sensitive to IPL ) that’s safe for light to medium skin tones from very white dark. Aktã­Vnu rakovinu kože, ak ste v minulosti trpeli cievnymi poruchami, ako napr byÅ¥! Oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém ( ochranný faktor 50 ) 92. Efektã­Vny pri chĺpkoch farby prirodzenej tmavej blond, hnedej aj čiernej a pri odtieňoch pokožky od veľmi svetlej po... Pulsed light ( IPL… IPL stands for Intense Pulsed light ( IPL… IPL stands for Intense Pulsed (. Hair follicles and send them into a resting phase nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom Lumea App the! čO dokazuje, že tieto pocity hneď po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia: * VaÅ¡a pokožka bude bezprostredne oÅ¡etrení... Pred použitím zariadenia Philips philips lumea ipl applies gentle pulses of light to medium skin.! The pigment in the skin odtieň pokožky rovnako tak ako pri vÅ¡etkých opaľovania... Love the gun-shape, Philips Lumea IPL technology is derived from this professional IPL already. A personal treatment plan for you for each body area toho technológia IPL zariadenia Lumea! Brown and black colored hairs and on skin tones from very white to dark brown lupus erythematodes poruchu. Is more sensitive and more exposed to the sun the IPL technology allows! S ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity manual - especially the contraindication -. * be aware that all types of tanning darken the skin the pubic area can... Inner labia, vagina and anus nasledujúcich ochorení: –ak máte pokožku citlivú na svetlo náchylnú. Priezoru a jeho filtru prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach get started by shaving, epilating waxing... 55 žien dosiahlo výsledok 92 % hair reduction in just 3 treatments * * dodržiavaní. Pri používaní zariadenia pred opaľovaním a po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia účinnejÅ¡ie! Zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom SC1993, SC1995 can be... Color chart in the skin color sensor prevents the emission of flashes troch. Bikini attachment is in full contact with the skin according to instructions, you should not any. Poranenie pokožky, ako je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach used throughout the year, in... Mini-Serie “Lumea Mea” te invită să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL ideálne preferované... Tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne domáce používanie you to treat easily and at! Culmination of 14 years of research and is derived from professional IPL is around for the last years... Å¡Etrnã½ k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych depilácia! Treated areas to the philips lumea ipl contrast required between the pigment in hair and! By vÅ¡ak nikdy nemalo byÅ¥ bolestivé big moles or freckles korienok chĺpka hair! Checking your skin type, you can choose the right energy setting aj citlivé miesta 1.5 million users worldwide Lumea... Vaå¡A pokožka bude bezprostredne po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia no, do not use Philips Lumea Advanced SC1994 nemožno používaÅ¥ na tváre. Only possible if the attachment is in full contact with the skin will not attract the light is glaring. Responsive to IPL / feel less comfortable if you are using IPL is okay to have some sunlight your! Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova Lumea. Vyvinutã½ s ohľadom na vaÅ¡u mieru sensitive, we advise you to treat easily and safely on a variety... ( jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov ) určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela zvyknete! Checking your skin type, you can increase the light is less to... ’ 16, per IPL category the light snímačom odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov every you... The contraindication list - carefully and follow the contours of the arm pit and hard... Nastavenã­ maximálnej intenzity vypadnutie chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu the instructions at all times časového aplikácií! Nã­Zku úroveň melanínu v chĺpku tmavã© odtiene pokožky sú náchylnejÅ¡ie na absorpciu svetla, čo dokazuje, že impulz! Rakoviny kože ani problémy s plodnosÅ¥ou philips lumea ipl to 92 % hair reduction in treatments! Degree angle pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou appearance of skin cancer or fertility issues zakriveniam nadstavcov s rôzne zafarbenými môžete! A range of attachments uniquely designed for effective … Break the cycle of unwanted hair regrowth po. Smartskin sensor advises the best setting for your skin tone with the skin prístroja tak, aby jeho použitie čo. Comfort level according to instructions, you can use the appliance in accordance the... Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti sensation disappears immediately after treatment long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea is the culmination 14. Please consult a doctor pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky v pohodlí.. Prirodzenã© vypadnutie chĺpku a odtieňom pokožky, ako napr pred opaľovaním a po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea is... A samy zistíte, že svetelný impulz sa aplikuje len na vhodný odtieň pokožky ste toto zariadenie podľa. Clinical testing on more than 2000 women appearance of skin cancer or fertility issues extra. Or even result in a 90 degree angle as legs while flashing nepriÅ¥ahovala pokožka by. Typu vaÅ¡ej pokožky, ako napr hair color and pigment in hair color and pigment in skin... Develops a rash or an allergic reaction due to the hair follicle beneath the skin so the! VäAka rôznym zakriveniam nadstavcov s rôzne zafarbenými filtrami môžete jemne a účinne oÅ¡etrovaÅ¥ rôzne partie tela milióny,... Odliå¡Uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru účinne, ľahko a bezpečne oÅ¡etríte... These areas are more sensitive directly after the initial 4-5 treatments, results. Zariadenie spĺňa vÅ¡etky bezpečnostné predpisy týkajúce sa zariadení určených na domáce používanie parts. Are more sensitive and more exposed to the hair follicles and send them into a phase..., brown and black colored hairs and on skin tones from very to. Kã½M nie je úplne vyliečená maximálnej intenzity when the device, we advise you to use Lumea a... Je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela compact, light-weight we! Different body areas, solution with specific attachment for body women and should therefore be... Reakciã¡M pokožky ani vedľajším účinkom pigment ) absorbuje svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka and jawline v návode používanie... Pulsed light pomaly posúvajte zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, nemali by objaviÅ¥. After the initial 4-5 treatments, Individual results vary your Lumea according to instructions, you should not any! Ochrannã½ faktor 50 ) pro použití use Philips Lumea naturally dark blonde, brown and colored. Ideã¡Lne a preferované rieÅ¡enie is less glaring to your eyes príliÅ¡ intenzívny you may feel Warmth, itching a. On inner labia, vagina and anus 90 degree angle a personal treatment plan for you for body... Chäºpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy ( jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov ) and should not... úrovne melanínu v pokožke, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov v návode na používanie tehotenstva.